Ενημερωθείτε για τα όλα μέτρα ασφαλείας σχετικά με τον κορονοϊό
που ισχύουν στο NOVUS City Hotel
περισσότερα

 

Get informed about all the COVID-19 measures
at NOVUS City Hotel
more